Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Dodatek do Symfonia ERP Handel


Wygodne narzędzie dla pracowników sprzedaży pracujących w terenie i wykorzystujących urządzenia mobilne.

Aplikacja pozwala na synchronizację kartotek towarowych, kontrahentów, rozrachunków, wystawianie zamówień i przesłanie ich do centrali, przeglądanie nierozliczonych faktur, przyjmowanie płatności, drukowanie faktur oraz dokumentów KP.

Wspomaga także podejmowanie różnego rodzaju akcji marketingowych (różne rodzaje wizyt), planowanie tras z ich akceptacją przez przełożonego, śledzenie kilometrówki.