Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Smart BI to rozszerzone możliwości analizy i obróbki danych ewidencjonowanych w programie Symfonia Handel oraz Finanse i Księgowość, oraz dowolnych źródeł zewnętrznych dostępne w formie arkuszy kalkulacyjnych wbudowanych w systemie Symfonia.

Smart BI to:

 • Elastyczne i łatwe w użyciu narzędzie do analizy danych w programach Symfonia Handel oraz Symfonia Finanse i Księgowość.
 • Rzetelne źródło dostępu do bieżących danych na temat firmy.
 • Platforma do tworzenia własnych analiz „ad – hoc”.
 • Zestaw gotowych raportów gotowych do wykorzystania lub mogących stanowić wzór do tworzenia własnych raportów.
 • Możliwość wprowadzania i przetwarzania danych z wielu zewnętrznych źródeł.
 • Narzędzie do współpracy między pracownikami – stworzone przez Ciebie raporty będą mogły być wykorzystane przez innych użytkowników.

Jeżeli pracujesz w dziale sprzedaży, w Smart BI będziesz mógł:

 • Uzyskać bieżące informacje z systemu sprzedaży.
 • Kontrolować – stany magazynowe, zapasy, statusy zamówień w takim układzie, jaki jest najwygodniejszy dla Ciebie.
 • Monitorować wyniki sprzedaży w podziale na m.in. działy, zespoły, towary, kontrahentów.
 • Analizować historię rozliczeń z kontrahentami.
 • Kontrolować nierozliczone faktury.
 • Dostosowywać informacje w raportach do swoich potrzeb.
 • Dokonywać analiz „ad hoc”, czyli z danych z danego momentu.

Jeżeli jesteś analitykiem finansowym, specjalistą księgowym w firmie bądź biurze rachunkowym, za pomocą Smart BI będziesz w stanie:

 • Monitorować koszty i przychody według dowolnych kryteriów.
 • Kontrolować projekty i ich budżety.
 • Analizować sytuację finansową firmy.
 • Weryfikować poprawność zapisów księgowych.
 • Kontrolować błędy np. niekompletność ewidencji.
 • Dokonywać kontroli należności i zobowiązań.
 • Przygotowywać i modyfikować raporty „ad hoc” według bieżących potrzeb.
 • Wykonywać spersonalizowane raporty dla potrzeb wewnątrz firmy, jak i poza nią.
 • Na bieżąco nadzorować kluczowe wskaźniki i KPI.

Przekonaj się jak w łatwy sposób przygotowywać czytelne raporty, prezentujące w atrakcyjny sposób kluczowe wskaźniki biznesowe.

Dzięki wygodnemu interfejsowi twórz czytelne raporty graficzne.

Zyskujesz możliwość łatwiejszego sposobu analizowanych danych bezpośrednio w programie.

Pracuj wygodnie, podobnie jak w znanym Ci środowisku arkuszy MS Excel: twórz układy raportów, buduj tabele przestawne, twórz własne formuły obliczeniowe, edytuj dane, dodawaj własne zakładki karty. Utworzone raporty (wraz z odpowiednim formatowaniem danych), zostają zapisane w programie, abyś miał do nich wygodny dostęp. Możesz je wyeksportować do Excela i następnie tam kontynuować pracę. Możesz też zaimportować dane z Excela do programu wraz ze wszystkimi formułami.

Dzięki połączeniu z zewnętrznymi źródłami danych jesteś w stanie tworzyć raporty na podstawie danych z:

 • Bazy SQL
 • Plików CSV i Excel.