Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Skutecznie obsługuj wszystkie procesy kadrowe w swojej firmie dzięki zaufanemu programowi, który zawsze jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Symfonia Kadry i Płace to niezawodne oprogramowanie, które wspomaga zarządzanie wszystkimi procesami kadrowymi i płacowymi w każdej firmie – od najmniejszych, po wielkie korporacje zatrudniające powyżej 10 000 pracowników.

To system stworzony przez ekspertów by wspomagał pracę ekspertów kadrowych.

Czy wiesz, że Symfonia Kadry i Płace każdego miesiąca oblicza wynagrodzenia dla ponad 1 000 000 pracowników w Polsce ?

Ponad 14 000 firm w Polsce kompleksowo obsługuje swoje procesy kadrowe dzięki naszemu programowi.

Symfonia Kadry i Płace wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych, średnich i dużych firmach. Obsługuje najważniejsze zmiany prawne, generuje wymagane prawem raporty i zestawienia dla urzędów i instytucji państwowych.

  • Obsłużysz nawet do 15 000 pracowników na liście płac.
  • Ustawisz ponad 150 raportów dopasowanych do własnych wymagań.
  • Wyślesz elektroniczne PITy do pracowników zaszyfrowanym mailem.
  • Łatwo rozliczysz pakiety medyczne, czy pakiety sportowe.
  • Przechowasz dane pracowników w e-Teczce.