kup przez

Sklep Internetowy

lub zamów telefonicznie

22 877-45-39

skorzystaj z pomocy

lub zadzwoń i zapytaj

22 877-45-39

napisz

biuro@serwnet.eu

lub zadzwoń

22 877-45-39

 

gwarancja przywrócenia danych

ForteBackup

 

 

wypróbuj nasz produkt

Pobierz Demo

 

Produkcja

Na początku 2007 roku oferta firmy SerwNet została poszerzona o nasze autorskie oprogramowanie dla firm produkcyjnych "4Customer Produkcja" współpracujące z Systemem Symfonia i Symfonia ERP. Program wspomaga zarządzanie procesów produkcyjnych w oparciu o współpracę z modułem Symfonia Handel oraz Forte Handel. 4Customer Produkcja od roku 2012 zostało dołączone do oferty programowej SAGE sp. z o.o. jako rozwiązania branżowe i stało się uzupełnieniem oferty producenta oprogramowania. Moduł nadal jest przez Nas rozwijany i uzupełniany o nowe funkcjonalności, które są zgłaszane przez użytkowników systemu.

 

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją jest rozwiązaniem dedykowanym dla średnich i dużych przedsiębiorstw o złożonych procesach produkcyjnych. Wspiera nie tylko bieżące zarządzanie procesem produkcji, ale też udostępnia zaawansowane możliwości w zakresie kontrolingu i rozliczania procesów produkcyjnych, m.in., poprzez integrację z obszarami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi. Może wspierać specyficzne rodzaje produkcji: dyskretną i procesową, prostą i złożoną, jednostkową i seryjną, okresową i ciągłą.

 

Produkcja ERP jak inne systemy dla firm produkcyjnych przeznaczona jest do efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesów produkcyjnych: Planowaniem, wytworzeniem produktów, rozliczaniem i raportowaniem. Umożliwia definiowanie technologicznego procesu wytworzenia produktu, zarządzanie kosztami, precyzyjne ewidencjonowanie użytych surowców. Dodatkowo można ewidencjonować odpady powstałe w czasie produkcji. Umożliwia elastyczne dostosowanie metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Definiowanie technologii produkcji

W zakresie definiowania technologicznego procesu wytworzenia przed przystąpieniem do właściwej produkcji moduł umożliwia przeprowadzenie symulacji kosztów wytworzenia na podstawie przewidzianych w technologii informacji. Przeprowadzenie symulacji jest możliwe dzięki kalkulatorowi, który jest także przydatnym narzędziem do szacowania wartości potencjalnych kontraktów i negocjowania ich cen.

 

Planowanie procesu produkcji

Proces produkcji rozpoczyna się od utworzenia planu produkcyjnego, w którym określona jest ilość wyrobu, jak i technologia produkcji. Jednocześnie istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do etapu realizacji. W przypadku, gdy wyrób gotowy składa się z półproduktów i zachodzi konieczność wykonania tych półproduktów, moduł, po zatwierdzeniu planu, generuje zlecenie główne i podzlecenia na potrzebne półprodukty. Z planu produkcyjnego dostępne są następujące rodzaje raportów: plan produkcyjny, raporty magazynowe (np.: produkty magazynowe potrzebne do wytworzenia wyrobu gotowego), raporty operacyjne (zestawienie operacji, potrzebnych do wytworzenia wyrobu gotowego).

 

Zlecenia produkcyjne

Podstawowym elementem operacyjnym modułu jest zlecenie produkcyjne czyli zatwierdzony do realizacji plan produkcyjny. Cała praca operacyjna wykonywana jest na zleceniu, co ułatwia kontrolę m.in.: nad odchyleniami od norm technologicznych, powstałymi w trakcie procesu produkcji. Ewidencja surowców jak i gotowych produktów odbywa się poprzez współpracę z modułem Symfonia ERP Handel. Dokumenty magazynowe w module handlowym są automatycznie wystawiane na podstawie danych zawartych w module produkcyjnym.

 

Raportowanie

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych posiada w pełni definiowalny i elastyczny moduł raportów oraz szerokie możliwości raportowania. W standardzie dostępne są raporty z procesu produkcji, natomiast dodatkowo dostępne jest kilkadziesiąt rodzajów wykresów, raporty przekrojowe, raporty wielomodułowe on-line z modułów Systemu Symfonia ERP: produkcyjnego, finansowo-księgowego oraz kadrowego (na jednym wydruku).

Do pracy modułu produkcyjnego niezbędny jest moduł Symfonia ERP Handel. Ścisła współpraca z modułem umożliwia korzystanie ze wszystkich mechanizmów dostępnych w Systemie Symfonia ERP takich jak: raporty, automatyczne księgowania dokumentów, np.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt, a co za tym idzie pełna współpraca z obszarem księgowo-finansowym przy rozliczaniu produkcji oraz możliwość współpracy z modułem kadrowym.


Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją zapewnia:

 • kontrolę rentowności procesów produkcyjnych,
 • szybkie dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji,
 • pełną informację o kosztach zleceń i planów produkcyjnych,
 • zwiększenie efektywności rozliczania produkcji,
 • kontrolę magazynu i surowców w toku produkcyjnym,
 • kontrolę i rozliczanie planów produkcyjnych oraz zleceń,
 • możliwość rozliczania grupy lub użytkownika z wadliwych partii towarowych,
 • rozliczanie kosztów dodatkowych, np.: energia, usługi zewnętrzne,
 • automatyczny dostęp do zestawień z produkcji,
 • możliwość rozliczania pracowników,
 • rejestrację odchyleń od norm produkcyjnych,
 • możliwość globalnego raportowania w dowolnym formacie.

 

W naszej ofercie znajdują się również inne programy dla firm produkcyjnych, stanowiące integralną część systemu Symfonia i Symfonia ERP.

 

 Kto skorzysta w przedsiębiorstwie na wdrożeniu Produkcji?

 

Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatną prezentacją zdalną oprogramowania produkcyjnego - skontaktuj się z Nami.

Masz pytania? Napisz do nas.

Zapisz się na newsletter