Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Ułatwimy Ci efektywne zarządzanie wszystkimi etapami procesu produkcji: planowaniem, rozliczaniem, wytworzeniem produktów i raportowaniem. Będziesz mógł zdefiniować proces wytworzenia produktu, zarządzać kosztami, ewidencjonować zużycie surowców a nawet odpadów powstałych w procesie produkcji. Dostosujesz metody i procesy produkcyjne do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Zoptymalizujesz procesy produkcyjne oraz wielopoziomowe planowanie i harmonogramowanie struktur produkcyjnych.

Będziesz mógł:

  • Zarządzać procesem produkcji,
  • optymalizować działania wytwórcze,
  • uzyskasz dostęp do informacji dotyczących procesu wytwórczego niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji.